Åpent møte mandag 19. august 2019 kl. 18.00 på Tørrfiskbrygga

Brønnøy Historielag inviterer til åpent møte mandag 19. august 2019 kl. 18.00 på Tørrfiskbrygga.
Kulturkonsulent Magnar Solbakk orienterer om museumsplaner og arbeidet med
kulturminneplan for Brønnøy kommune.

Velkommen