Årets blad

Slik ser forsiden på årets blad ut. Det inneholder ikke så mange artikler, men viktige! Grete Mikalsen har tatt for seg våre ordførere gjennom 180 år, en krevende oppgave når protokoller, bilder og andre dokumenter skal oppspores. Protokoller har i noen sammenhenger vært tilfeldig og manglende, og vanskelig å finne.
Hun fant også historien om prost Peter Marstrander, som i sin tid sto for oppføringen av Prestegården. Ellers har vi tatt med en fortelling av Wilhelm Hestmark, om en dramatisk hendelse på havet, og en historie om Kanonen på Brønnøygalten. Hvem visste at dette sjømerket består av en ekte kanon?

Bladet fås kjøpt hos Brønnøysund Libris eller kan bestilles på deres nettsider (www.helgelandlibris.no) og her på historielagets nettsider (www.bronnoyhistorielag.no)

Vi håper årets utgave faller i smak!