Om oss

Brønnøy Historielag ble stiftet i 1981 og er en videreføring av tidligere Sør-Helgeland Historielag. Vårt naturlige virkefelt er ytre Brønnøy, da andre tar seg av de indre delene av kommunen.

Vi arbeider med å samle og bevare alt av historisk interesse i vårt geografiske arbeidsfelt. Arbeidet vil omfatte bevaring av bygninger og fornminner, innsamling av gamle bruksgjenstander og opplysninger om dem, katalogisering og nummerering. Innsamling av andre kulturverdier som sagn, viser, eventyr, beretninger fra folkeliv av enhvert art i gammel tid er også en viktig oppgave for laget. Vi ønsker sterkt å få etablert og driftet et Brønnøy Museum.

Vår ambisjon er også å være et koordinerende organ for samarbeid med skoler, kommunale myndigheter, lag og foreninger, næringsliv og enkeltpersoner når det gjelder lokalhistoriske spørsmål. Turist- og reiselivsnæringen er meget interessante samarbeidspartnere.

Deler du interessene, er du velkommen til innsats og sosialt samvær.