Lenker

Brønnøy Historielag har i dag et utformelt samarbeid med Brønnøy kommune i det vårt arbeid er i tråd med kommunens planer og målsettinger, og at vi får ha viktige arkivmaterialer i eget rom i rådhuskjelleren. Laget arbeider for et mer formelt og gjensidig forpliktende samarbeid i tiden fremvoer. Vi har også et uformelt samarbeid med Helgeland Museum og Landslaget for lokalhistorie. Laget er medlem av Helgeland Historielag.

Vi ønsker et formelt samarbeid med partnere innen turisme, reiseliv, skole/forskning, kulturliv, næringsliv, samt beslektede organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner.

Lignende lag/organisasjoner/stiftelser på Sør-Helgeland:
Kystlaget Torghatten
Stiftelsen Tilrem Markedsplass
Sømna Historielag
Vega Kystlag
Nordland Ærfugllag
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv