Torgartun

Torgartun er tenkt som navet i historielagets museumsutvikling. Umiddelbart etter at laget hadde etablert seg med tomtene på Torget, laget trioen Wilhelm Torgvær, Arne Reppen og Hans Kr. Ormøy forslag til arealdisponeringsplan for området.

Forslaget ble vedtatt av historielaget, men forutsatte innvolvering av kommunen. Det kom aldri til avklaring om deres satsing på kulturvern og museumsutviklingen i kommunen, og laget bruker i dag den framlagte planen veiledende når området videreutvikles.

Det står 3 bygninger på Torgartun nå: hovedhuset, kjellerloftet og depoet.

Mer informasjon om bygningene og området kommer.