Oversikt over artikler 1989 – 2009

 

Tittel Forfatter Bladår Merknader
Vedtekter 1989 Brønnøysund Historielag
Brønnøysund W.M. Ottessen 1989 Dikt
Kysttrafikken i Nord-Norge før og nå Henrik Brækkan 1989 Del I
Prolog Brønnøy Fiskarlags 40-årsjubileum Ragnar Johansen 1989
Poståpneri i Brønnøysund postdistrikt TTS 50-årsskrift 1989 Anno 1928
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer Didrik Didriksen 1989 Varholmen, Slåttøy, nordre Torgnessundet
Folketellingsliste 1900 1989
Bryllupsfeiring på Stortorgnes 1907 Tore Åsberg 1989
Hvordan jeg opplevde 8. mai 1945 L. U. Pedersen 1989
Foring av husdyr i eldre tid Trond Torgvær 1989
Landnotbruk Didrik Didriksen 1989 Driftsform og vedlikehold
Brønnøy kirke Bernhard Aune 1989
Filmens- og kinematografens historie i Brønnøysund Einar Høvding 1989
Hans Machesons maleri Einar Høvding 1989 1961
De første meieri i Brønnøy Arne Nilsen 1989
De første biler Carl Nielsen 1989 Utdrag notater
Havne- og mudringsarbeider innen Torghatten Trafikkselskaps område 1989 1928
Brønnøysund Hans Ottesen 1990 1923
Kysttrafikken i Nord-Norge før og nå Henrik Brækkan 1990 Del II
Brønnø Barnehjem 1990 Årsberetning 1907 -08
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer Didrik Didriksen 1990 Uttorgværet, Bolvær, nordre Torgnessundet mv
Folketellingsliste 1900 1990 Forts..
Verholmfolket Tore Åsberg 1990
En søndag i Brønnøy kirke for 222 år siden L. U. Pedersen 1990 Kåseri
De kalte meg for Pe-kallen A. Sverdrup 1990 (Peder Olsen)
Hans Machesons maleri Tore Åsberg 1990
Til Brønnøysund Petter Dass 1990 Oversettelse
Samlaget i Brønnøysund Nanna Evjen 1990
Fiskeryrket i krigstid Tore Åsberg 1990
Første merkeregister over fiskefartøyer i Brønnøy Didrik Didriksen 1990
Brønnøysunds oldtid Einar Høvding 1990
Farne dagers omførselshandel, forretninger og forretningsliv på strandstedet Brønnø Nanna Evjen 1990
Et 50-årsminne Tore Åsberg 1990 Krigsfangepost fra Sverige
Minner om Helgeland 1991 Sang/dikt
Vilhelm Torgvær til minne Gunnar Mortensen 1991
Kysttrafikken i Nord-Norge før og nå Henrik Brækkan 1991 Del III
Noen betraktninger Vilhelm Torgvær 1991 Om K. Benkestok og A. Gyntersberg
Norges eldste våpentavle Einar Høvding 1991
Norges neste eldste anetavle Einar Høvding 1991
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer Didrik Didriksen 1991 Heløya, Sandværet m.a.
Folketellingsliste 1900 1991 Forts..
Lokale ord og uttrykk Bernhard Aune 1991
Sofus fra Brønnøysund bygger verdens første passasjerfly 1991
Indre Torget gård 1750 L. U. Pedersen 1991
Sklinna – fiskevær vest i havet Hans K. Ormøy 1991
Andre merkeregister over fiskefartøyer i Brønnøy Didrik Didriksen 1991
Brønnø barnehjem 1991 Artikkel fra Folkebladet 1903
Begynnelsen til den høyere skole i Brønnøysund Nanna Evjen 1991
Sagnet om Friarsteinen på Nordbygda 1991
Gammelt fra Nordbygda Andreas Horn 1991
Branntilløp og branner i byen Birger Vikrem 1991
Tilremsmartnan Birger Vikrem 1991
Sivert Nielsen H. Brækkan 1991 Forts..
En gammel bryllupssang 1992 1711
Sivert Nielsen H. Brækkan 1992
Torgets historie – Vikingtiden Tore Åsberg 1992
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer Didrik Didriksen 1992 Indre Torget, Torglandet, Trælnes
Folketellingsliste 1900 1992
Hans Olsen 70 år H.B. 1992
Fiskerinæringen i Brønnøy og Brønnøysund årene 1945-50 Didrik Didriksen 1992
Gammelt nytt fra Nordbygda Andreas Horn 1992
Kristian Nilsen Didrik Didriksen 1992 Beskrivelse og et dikt
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1992 Redigert av Gunnar Mortensen
Amtmann Hagerups innberetning av 14.07.1752 til Kong Fredrik 5. Tore Åsberg 1992
Hva vet vi om Harm? Gustav Heber 1992 Fra Håløygminne 1-1949
Brønnøysundet Nanna Evjen 1992
Skrømt Nanna Evjen 1992
Tilegnet Norske Kvinners Sanitetsforening Arild Toft 1992 Dikt 1956
Brønnøysund Arild Toft 1993 Dikt
Gammelt fra Nordbygda og andre steder Andreas Horn 1993 Forts..
Gatenavn i Brønnøysund Einar Høvding 1993
Folketellingsliste 1900 1993 Forts
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer Didrik Didriksen 1993 Torgfjorden, Skillebotnfjorden
Intervju med byens nye ordfører 1923 Benoni 1993
Reddet 22 franskmenn fra en synkende tråler Brønnøysunds Avis 1993 1939
Yrkesskolen i Brønnøysund Bernhard Aune 1993
Petter Irgens Pedersen Gunnar Mortensen 1993
Hybelhuset i Brønnøysund Flere forf. 1993 1955
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1993 Rediger av Gunnar Mortensen
Nordøyan/Findus Bernhard Aune, Herlof Johansen 1993
Ordtak i Brønnøy gjennom tidene Didrik Didriksen 1993
Sogneprestene i Brønnøy 1870 – 1960 Tore Åsberg 1993
Prestefruer i Brønnøy 1840 – 1960 Tore Åsberg 1993
Kirkesangere i Brønnøy 1830 – 1960 Tore Åsberg 1993
Organister i Brønnøy 1879 – 1960 Tore Åsberg 1993
Helgelandsfiskeren Arild Toft 1993 Dikt
Evigheten Arild Toft 1994 Dikt
Forsamlingslokalet i Brønnøysund, litt om strandstedets historie Dagfinn H. Arntzen 1994
Fortegnelse stedsnavn på holmer, skjær og sluer 1994 Kverstein
Folketellingsliste 1900 1994
Barnekonfeksjon M. og J. Kristoffersen 1994
Brakens trompet Johan Nilsen Toft 1994 Dikt
Handelsstedet Kvaløya Terje Mortensen 1994
”Heilhorn” 1908 – 58 M. Storlien 1994
Veteran minnes Tilremsmartnan fra århundreskiftet Mildon Johansen 1994
Minner og notater fra det gamle Brønnøy Nanna Evjen 1994
Min barndoms glade jul Nanna Evjen 1994
Kongebåten fra Sømna Olav Henriksen 1994
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1994 Redigert Gunnar Mortensen
En farefuld seilads 1994 Fra ”Vaas og Tul”
Faste oldtidsminner på Torgøya, Helgeland H.E.Lund 1994
Minnene strømmer Ole Andersen Brønnø 1994
Fra Brakan Johan Nilsen 1995
Sang og musikk i gamle Brønnøy Dagfinn Th. Arntzen 1995
Dramatiske døgn i Atlanteren Eilert Lund 1995
De som falt i krigen Bernhard Aune 1995
Dødsofrene under krigen 1995
Navn på holmer, skjær og sluer i Onstein vær Hans Olsen/Kåre Nordheim 1995
Folketellingsliste 1900 1995
Katt-Ola-viso 1995 Gamal folkevise frå Hgl
56-årsminne fra Brønnøysundet Didrik Didriksen 1995
Minner fra Lund gamle Kretsskole på 30 – 40-tallet Odd Moe 1995
Brønnøy Skolestyremøte 1995 1940
Min Amerikareise Johan Andersen Skogmo 1995
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1995 Redigert Gunnar Mortensen
Misjonsforeningen ”De glade små” på Syltern 1913 1995
Circulaire opplæst på kirkebakken L.U. Pedersen
Forsøksfiske etter laks ved Svalbard i 1935 1995 Fra Velfjord Historielags ”Kulturnytt”
Gruppebilde tatt ca 1913 1995
Mosheim Ungsanitet 1995
Et selsomt femårsminne fra Vega Didrik Didriksen 1995
Fra en syk Angeline Torgnes 1996
Minner fra konfirmasjon i Brønnøy kirke 1936 og fra lokalsamfunnet her i 1930-årene Dagfinn Th. Arntzen 1996
Navneliste over konfirmantene1936 Dagfinn Th. Arntzen 1996 Etter kirkeboka
Folketellingsliste 1900 1996
Størjefiske på kysten av Nordland og Troms Kåre Laukholm 1996
Bruk og fartøyer fra Brønnøysund og Brønnøy som deltok i størjefisket i 1950 Kåre Laukholm 1996
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1996 Redigert Gunnar Mortensen
Forlis i Brønnøysundet Didrik Didriksen 1996 1933
En redningsmann ”Johan Nilsen, Mo i Brønnøy” Didrik Didriksen 1996
Et 60-årsminne 1996 Lofotposten 1936
Historien om Brursteinen i Trælvikosen Svein Hansen 1996
Haakoskjæret Svein Hansen 1996
Fest i Brønnøy 1996 1905
Nordbygdens Sanitetsforening 1996
Brønnøysunds Middelalder Einar Høvding 1996
Påholden Nanna Evjen 1996
Hjalmar og Johanna Nilsens bryllup 1996
Hilsen til Nordland Arild Toft 1996 Dikt 1933
Brønnøysund V.M.Ottesen 1997 Dikt 1904
Litt industrihistorie fra Brønnøysund i 1940 -50-årene Dagfinn Th. Arntzen 1997
I anledning Hartvik Strømsnes 80-årsdag Ole Andersen Brønnø 1997 Dikt 1940
Folketellingsliste 1875 1997
Bilde fra Fjeldsøen 1997
Trist 50-årsminne Didrik Didriksen 1997
D/S ”Torlak” Didrik Didriksen 1997
Litt om gården Aune og slekta der Gunnar Mortensen 1997
Helgeland Robinson Chrusoe; ”Iver Nilsen Onstein” Arild Toft 1997 1943
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1997 Redigert Gunnar Mortensen
Kong Oscar IIs besøk på Torget i 1873 1997
Høvedsmann Einar Høvding (Olaussen) 1997 1927
Bønn Arild Toft 1997 Dikt
Konfirmasjon 1922 1997
Dikt Arild Toft 1998
Historie om Brønnøy kirke fra før 1772 Einar Høvding 1998 1930
Folketellingsliste 1875 1998
Kverstein Hans K. Karlsen 1998
Kanonbatteriet 1831 i Brs E. O. 1998
Kullseiling og ulykke i Lofoten Didrik Didriksen 1998
D/S ”Isfjord” av Tromsø, forlis vinteren 1926 Didrik Didriksen 1998
Tyvholmen – gammelt rettersted i Brønnøy Knut Karijord 1998
Gamle brever Edv. Christensen 1998
En ligningsoppgave Johan Nilsen 1998
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1998 Redigert Gunnar Mortensen
Den store brennevinsdagen Svein A. Hansen 1998 25. mars
Gamle mål og vegt Didrik Didriksen 1998
Utflyttervisa Guttorm Marsdal 1998
Ole Andersen Brønnø Hans K. Karlsen 1999
Hilsen til Norge Arild Toft 1999 Dikt
Redskaper på gårdsbruk i Brønnøy rundt 1900-50 Odd Moe 1999
Kirkesangeren Einar Høvding 1999
Gamle mål og vekt Didrik Didriksen 1999
Titranulykken Knut Karijord 1999
Kvernsteindrift Ole Krokvik 1999
Folketellingsliste 1875 1999
En seilas Tørris Hansen 1999
Tobaksstreik 1914 Johan Nilsen 1999
Brønnøy kirke 1866-70 Bjørnar Torgersen 1999
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 1999 Redigert Gunnar Mortensen
Brev fra Torget Edv. Christensen 1999
Steinene på Kjerven Ole Krokvik 1999
Kjellerloftet Didrik Didriksen 1999
Nytt år! Arild Toft 1999 Dikt
Brønnøys tusenårssted – år 2000 Bjørnar Torgersen 2000
Brønnøysundet Nanna Evjen 2000
En hverdagshelt Ole M. Jørgensen og Didrik Didriksen 2000
Mor Arild Toft 2000 Dikt
April – juni 1940 2000
Redskaper, utstyr og verktøy på gårdsbruk Odd Moe 2000
Prolog – bymarkering Brønnøysund 19. juni 2000 Vigdis Hals Nielsen 2000
Hurtigrutesangen Arild Toft 2000 Sang
Folketellingsliste 1875 2000
Brev fra Torget Edv. Christensen 2000
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 2000 Redigert Gunnar Mortensen
Kvaløen Laila C. Bjørnstad 2000
Ole Mikael Andersen Brønnø Dagfinn Th. Arntzen 2001 Minnetale
”Erling Jarls” forlis 1941 Harry Nicolaisen 2001
Hurtigruta ”Erling Jarls” historie 1895- 1941 og videre til 1960 Børge Skogmo 2001
Folketellingsliste 1875 2001
Brev fra Torget Edv. Christensen 2001
Styringsregler Oskar Sund 2001
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 2001 Redigert Gunnar Mortensen
Misjonærkvinnen Knut Karijord 2001
Husmenn og småbrukere Didrik Didriksen 2001
Vannbæring i vår nære fortid Odd Moe 2001
Oppvekst under krigen (1940 – 45) Vidar Ingebrigtsen 2002
Dei 4 ”Rodals-Juliene” Knut Karijord 2002
Veibygging i Brønnøy for hundre år siden Didrik Didriksen 2002
Folketellingsliste 1875 2002
En humoristisk ”byttehandel” Gunnar Mortensen 2002
Hilsen til Norge Arild Toft 2002 Dikt
Brev fra Torget Edv. Christensen 2002
Forlis på 1930-tallet Hege Sæthre Lind 2002
Barndom på Skogmo 1910 – 1925 Hege Sæthre Lind 2002
Torget Ytre Hans K. Karlsen 2002
Hvordan jeg opplevde 8.mai 1945 L. U. Pedersen 2002
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 2002 Redigert Gunnar Mortensen
Et 60-årsminne Tore Åsberg 2002
Brønnøysund Sanitetsforening 1909 – 34 Nanna Evjen og Hjørdis Høvding 2003
Sivert Nielsen, bekransning av bautaen i 2003 Vigdis Hals Nielsen 2003
Brønnøy Ole Andersen Brønnø 2003
Utflytterstevnet 2003 Arne Westerfjell 2003
Folketellingsliste 1875 2003
Julehelg Arild Toft 2003 Dikt
Min barndoms glade jul Nanna Evjen 2003
Innlevering av radioer 1941 Johs. Ingebrigtsen 2003
Storforliset i 1822 Knut Karijord 2003
Slektstavle Hans Breckan 2003
Elektrisitetsverket på Vedal Sverre Karlsen og Hans K. Karlsen 2003
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 2003 Redigert Gunnar Mortensen
Minne fra krigens dager Didrik Didriksen 2003
Bærarter på 65grader nord Odd Moe 2003
Et 60-årsminne Tore Åsberg 2004
Anders Mehlum Tore Åsberg 2004
Kvinnesysler i Brønnøy Hege Sæthre Lind 2004
Folketellingsliste 1875 2004
Lagsavisen ”Vaas og Tul” 2004 Redigert Gunnar Mortensen
Rotvekster – salg og lagring Odd Moe 2004
Fraktebåten ”Albin” blir senket i Strømøysundet 1940 Odd Moe 2004
Nyttårsaften 1940 – 41 Gunnar Aakerøy 2004
Julestria på gårdsbruk i 30 – 40 årene Odd Moe 2004
Farlig skolevei Sverre Karlsen 2004
Synkverving Knut Karijord 2004
Fra leidang til 2. verdenskrig Fra Heimevernets jubileumsskrift 2004
Død Hval – et verdifullt funn Tore Åsberg 2004
I tjeneste 1940 – 1945 Hans K. Karlsen 2005 Lydbånd Leif Helmersen
Ragnarok Arild Toft 2005 Dikt
Torghatten Anders Mehlum 2005
Kleppfiskberg på Nordbygda i Brønnøy Odd Moe 2005
D/S ”Tromsøgutts” forlis ved Strømøerne 07.06.1933 Didrik Didriksen 2005
Folketellingen 1875 Forts 2005
Arild Toft – kjent mann i bybildet Arild Toft 2005 Dikt
Krigsminner Johs. Ingebrigtsen 2005
Forsvaret på Helgeland i 1905 Bjarne Myhre 2005
En glemt tragedie i Torghatten Knut Karijord 2005
Håkon Bergqvist Odd Moe 2005 Maler
Oppskrifter 2005 Matoppskrifter
Syketransport i vår nære fortid Odd Moe 2005
Torv til Brensel Hans K. Karlsen 2005
Hans Tilrems ”erindringer” Torbjørn Tilrem 2005 Forts..
Telegrafvesenets utvikling på Sør-Helgeland Einar Høvding 2005
Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy Odd Moe 2006
Brønnøy Barnehjem 1889 – 1916 og litt mer Knut Karijord 2006
Bremstein Anders Mehlum 2006
Falstad Ole Krokvik 2006
Då far for til Falstad Ørjar Øyen 2006
Nordhus skole Johan Bertelsen 2006
Da krigen kom til Brønnøysund Ola J. Jonassen 2006
Hans Tilrems ”erindringer” Torbjørn Tilrem 2006 Forts..
Folketellingen 1875 Didrik Didriksen 2006
Om å sprette vepp Odd Moe 2006
Sildefiske på Skillebotnfjorden Sverre Karlsen 2006
Brønnøy Historielag gjennom 25 år Hans K. Karlsen 2006
GS ”Gerharda” av Brønnøy Einar H. Nielsen 2007
NKS-søster Olga Einar H. Nielsen 2007
Sør-Helgeland 1940 – 1945 Lorentz U. Pedersen 2007
Spanskesyken 1918 – 1919 Dag Skogheim m/fl 2007
Fra såkorn til mel Odd Moe 2007
I tysk fangenskap Jahn Nicolaisen 2007
Helgeland i 1730 – årene Einar Høvding 2007 Bygger på rapporter
Tysklandsbrigaden Martin Knoph 2007 Helsidebilde, 1947
Amerikabrev fra 1950 – årene Odd Moe 2007
Hans Tilrems ”erindringer” Torbjørn Tilrem 2007
Brønnøysundregistrene Einar H. Nielsen 2007 Sett fra husvertens side
Om jekter, jakter og klippfisk Vidar Ingrbrigtsen 2008
Forlis i Torgværet 1941 Milrid Sandvær 2008
Gatenavn i Brønnøysund Einar Høvding 2008
Sira Jons brev 2008
Hans Tilrems ”erindringer” IV v/Torbjørn Tilrem 2008
Min barndoms jul på Aspåsen Anna Åsberg 2008
Bilder fra Stortorgnes 2008
Lordens brud Anders Mehlum 2008
Soplimen Odd Moe 2008
Staselig Opel 2008
Sagn Ole Krokvik 2008
Liket Anders Mehlum 2008
Bilder gårdsarbeid 2008
Ole Fredrik Wikstrand Tore Åsberg 2008
Sjøvotter Aasa Storlien 2008
Heinkel 115 Vidar Ingebrigtsen 2008
Mer Læsing Anders Mehlum 2008
Tradisjonelle fiskeredskaper Odd Moe 2008
MS ”Torghatten” 2008
Bygderuta i Torgøyene Ole Krokvik/Hans K. Karlsen 2009
Hans Tilrems ”erindringer” V Torbjørn Tilrem 2009
Fjellets og ”spellets” mann Hege Sæthre lind 2009
Guttedager i 1930-årene etterfulgt av 5 års krig Einar H. Nielsen 2009
Møller Solheim og hans hjemmelagede traktor Svein A. Hanssen 2009
Gåter Ole Krokvik 2009
Brønnøysund Fyrstasjon Aasa Storlien 2009
Oppstarten av Torghattens Dampskibsselskap 2009
Lokalbåttrafikken på Sør-Helgeland kontra utenriksfart på 1960-tallet Tore Åsberg 2009
Om isproduksjon før frysemaskinens tid Einar H. Nielsen 2009
Høiåsen – og ikke Høgåsen Vidar Ingebrigtsen 2009
Søndagsskolen foran Brønnøy kirke 2009
Bestefar og draugen Walter Paulsen 2009
Juleskikke paa Helgeland Anders Mehlum 2009
Rettelser 2009