Styret

Styret består i dag av:

Leder – Mariette Korsrud

Nestleder – Ole Krokvik

Sekretær – Aasa Storlien

Styremedlem – Ragnvald Dundas

Styremedlem – Øystein Nilsen

 

Varamedlemmer til styret:

Inger Tro

Tordis Søla

Sverre Karlsen