Kjøp

Historielaget selger følgende utgivelser:


Blad av Brønnøys Historie årgang 1989 – 2018
Pris: Siste utgave 150,-
Tidligere utgaver 100,-
Alle utgaver 1000,-
Ved evt. forsendelse pr. post tilkommer porto


«Glimt fra Brønnøysunds historie» av Dagfinn Th. Arntzen
Pris: 330,- + porto


«Livslang skrivekløe» (om Anders Mehlum) av Thor Gotaas
Pris: 150,- + porto


Bestilling kan sendes til post@bronnoyhistorielag.no