Gamle Folkeskolen

Det var i 1896 at byggingen av skolehuset startet i daværende Møllers gade, nåværende Storgata 10. Bygget var ferdig i 1897. Det var etter datidens standard et stort og flott bygg og fungerte som stedets skolehus helt til den nye folkeskolen ble tatt i bruk i 1924.

Gamle folkeskole

Folkeskolebiblioteket ble flyttet til 2. etasjen og skolerommene ble brukt til møtelokaler både av kommunen og forskjellige foreninger. Huset ble dermed sentralt og nyttig for stedet i lang tid fremover. Under krigen benyttet kommunen huset til reserveskolehus og i fredsdagene i 1945 hadde Hjemmestyrekene sitt hovedkvarter her. Senere er det brukt både av realskolen og framhaldsskolen, og i slutten av 1950-årnene var folkeskolens 1.-3. kasse her på grunn av plassmangel i Folkeskolebygningen. Folkeskolens vaktmester etter krigen hadde leilighet her inntil den ble overtatt av kommunenes nytilsatte brannmester.

Eiendommen ble i 1970-årene solgt til Evald Moe og er per dato (2007) restaurert og utleid til kirkekontorer.

Kilde:
«Glimt av Brønnøysunds historie» (2004) av Dagfinn Th. Arntzen