Forsamlingslokalet

Kjært barn har mange navn, heter det, og slik er det blitt med kulturhuset Forsamlingslokalet, sier Dagfinn Th. Arntzen i innledningen til en detaljert artikkel om huset i «Blad av Brønnøy historie».

Forsamlingslokalet

Fra huset ble bygget har folk i Brønnøysund gitt det forskjellige navn alt etter eier og bruksområder.

– Logelokalet, Godtemplarhuset, Avholdslokalet (1909-1920)
– Forsamlingshuset (1920-1930)
– Sangerlokalet (1930-1947)
– Kinolokalet (1947-1989)
– Forsamlingslokalet (fra 1989)

I dagligtale er det mange som bruker ett av de gamle navnene, alt etter egne opplevelser med huset.

Hvem som tegnet huset, vites ikke, men tømrer og sagbrukseie  Edv. Tveraa i Mosjøen fikk oppdraget med å bygge det. Onsdag 12. august 1909 ble den første tømmerstokken lagt på grunnmuren, og den 17. november samme år sto Logelokalet ferdig til bruk.

I 1917 påbygges det relativt store scenetilbygget med garderober på husets østside. I 1927 blir den opprinnelige hovedtrappa revet og erstattet av den halvrunde, støpte trappa som er i dag.

Brønnøy Mannskor overtok huset i januar 1931 og det ble nå kalt Sangerlokalet. Fra 1940 og ut krigen tar de tyske okkupasjonstroppene lokalet i bruk. Fra 1. januar 1947 overtok kommunen huset. Fra da av ble huset kalt Kinolokaet. I 1989 gav Brønnøy kommunestyre sin prinsipielle tilslutning til at bygget kunne restaureres med sikte på fremtidig bruk som kulturhus og overførte det vederlagsfritt til AL Forsamlingslokalet BA, tomta fikk andelslaget festet.

Kilder:
«Blad av Brønnøy historie» (1994)
«Glimt fra Brønnøysunds historie» (2004) av Dagfinn Th. Arntzen