Rettinger

 

Hefte utgitt året: Rettinger:
1989
1990 Side 19: Folketellingsliste år 1990. Skal være år: 1900.

Side 22: Tekst til bilde av Bærøya. Peder Hansen bygget huset på 1930-tallet. Skal være: 1830-tallet.

Side 23: Bilde av Bærøy-jentene. Andrea. Skal være: Andora.

Side 25: Ane Gabrielsdatter, født 1880. Skal være: 1860.

Side 26: Tekst til bilde. Elise og Johan Helmersen flyttet huset fra Hårsvær til Storøya 1890. Skal være: 1900.

Side 34: Erasmus Kierschow om kirken, året 1897. Skal være: 1797.

Side 37: Hanna Helmersen, født 1893. Hun døde 8.februar 1873. Skal være: 1973.

1991
1992 Side 15: Bildet til venstre, nede på siden: Skal være: 1 Arthur Johnsen (Hansen) barn. 2 Julie Johnsen (Hansen) Holmstrand. 3 Edvind Johnsen (Hansen) barn. 4 Hans Johnsen (Hansen).

Side 17: Bilde fra Holmstrand. Opptegnelsen av personer er foretatt av Erna Ormøy.

Side 19: Fortegnelse over stedsnavn: Nr 4, på riksmål, skal være: «Lille Porkholmen». Videre var tilleggsopplysningene som følger utelatt: Dette området grenser i vest til det kart med navn vi hadde i vårt årsskrift for 1991. I nord til søndre del av Ormøya, over Torgfjorden til Rodal og sørover til Trælnes, og grensen mot Sømna.

Opphav til disse navnene som her er avmerket, har jeg ikke funnet. Det eneste er nr 44 Oljehusholmen som også ble omtalt forrige år. Det er nærliggende å anta at en del navn kommer av stedets særegenhet, hvordan holmene blev brukt, og ikke minst særegne hendinger svært langt tilbake i tid, og som er blitt lagt et glemselens slør over.

De som har bistått meg med å finne frem til disse navnene, er Hans Kr. Ormøy, Vilhelm Torgvær, Ole Hatten og Alf Eriksen. Jeg vil her få takke for den velvilje disse personene har vis for mitt arbeide.

Side 30: Fiskerinæringen: Andre spalte, der står lofotgarna var 25 masker dyp. Det skal være: 35 masker dyp. Videre tørkes også linebruket hver 14 dag, ikke 13 dag.

Side 33: Fortsatt: Midtre bilde. M/K «Fremtid» N-16-BD. Foto Agnes Mikalsen.

Side 52: Kristian Nilsen Hovøy. Her var diktet av Ole Andersen falt ut, og kom som løst innlegg. Vi tar her både omtale og dikt inn på ny (i årets utgave).

Side 53: Bildet til venstre skal ha følgende tekst: Elen Salamonsen. Fotograf Claus Knudsen. Bilde utlånt av Gunnar Mortensen.

Side 56: Brønnøysund av Nanna Evjen, spalte 2: skal være: «Min far Eilert Olsen», videre «Leide butikken av min far». Og ikke som det står: «sin far».

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 Side 39: Billedtekst: Nr 98 har fått navnet Tore Kristiansen, Ormøy. Det riktige skal være: Tove Kristiansen, Ormøy.

Side 61 er deler av billedteksten falt bort. Det manglende skal være:

7. Anna Bergitte Moen, Torget. Født Bertelsen 12.12.1895, døde 22.10.1987.

8. Johanna Bøvold, Torget.

9. Betzy Johansen Pettersen, Torget. Født 1901, døde 15.03.1963.

10. Johanna Maria Johannesdatter, Torget. Født 1842 på Nordhus, døde 30.08.1934.

Side 53: Billedtekst: Sykesøster? Ny opplysning er: Sykesøster Aslaug Margrete Wik, Vega. Født 05.09.1903, døde 07.12.1924.

2001 Ole Mikal Andersen Brønnø. Fra forfatteren har vi fåt følgende rettelser:

Side 2: 1.mai 1890, skal være: 1.mai 1880.

Side 2: «Brønnøysund fyr» som var bygget på Buholmen i 1860: skal være: 1862.

Side 3: Vers 2, siste linje: harmonimum, skal være: harmonikum.

Misjonærkvinnen, ingressen side 49: Ellen Sofie Johansdtr. Aas, født 1815, skal være: 1851.

2002
2003 Side 38: Hans Andreas Christensen (..) 56 Aar. Skal være: 26 Aar.

Side 20: billedtekst under bildet merket «Julian Olsen Skille» (…). Skal være:

Eilert Chr. Aune, 17.05.1906 – 20.05.1958. Fotograf: Fotograf J. Pedersen. Bildet utlånt av Børge Skogmo.

Side 24: billedtekst under bildet merket «Eilert Chr. Aune» (…). Skal være: Julian Olsen Skille, 16.03.1885 – 15.10.1968 i USA. Fotograf: Fotograf Coldevin, Mosjøen. Bildet utlånt av Børge skogmo.

2004 Side 9 og 10: står der Andreas Mehlum. Skal være: Anders Mehlum.
2005 Omslagets innside: Hans Bergqvist sitt maleri fra 1937. Skal være: Håkon Bergqvist.

Side 14: (…) firmaet Edvard Hatten Torgnes. Skal være: Edvard Holm, Torgnes.

Side 42 billedtekst: Maleriet er fra 1937 og eies av Aslaug Lund. Skal være: (…) eies av Stiftelsen Tilremsjøen markedsplass.

2006 Side 26 billedtekst: av andre klasse 1959 – 60;

Høyre rekke: Svein-Tore Olsen, Gunn Olsen (Sørnes), Einar Ormøy, May-Berit Johansen.

Venstre rekke: Astor Ødegaard, Torbjørn Ødegaard, Odd-Bjørnar Gullvik.

Det er tre elever som ikke er med på bildet: Grete Ebbesen, Sissel Torgersen, Stein-Erik Ebbesen. De gikk også i andre klasse.

Side 56 nr 6 billedtekst: Fritjof Karlsen, Skillebotn.

2007 Side 45 billedtekst: Lothar Jensen, Brønnøysund, står i andre rekke som nummer 6 fra venstre.

Side 64 billedtekst: Bodil Aakre kom ens ærend fra Spania sammen med sine venner, ekteparet Fernandez, for å overvære avdukingen av byste av henne utenfor Brønnøysundregistrene i 2002. Her sammen med direktør Erik Fossum og ordfører Trælnes.

2008 Side 4 og 5: Navnet Henrik Brekkan er feilskrevet. Det skal være Brækkan.

Side 11: Bildet av «Pauline» er fra 1986.

Side 42: Bildetekst «Høyonn arbeid»: Alfred Johansen presiserer at han ikke var profesjonell fotograf da bildet ble tatt.

Side 44: Bildet av O.F. Wikstrand falt dessverre bort i artikkelen. Ole Fredrik Wikstrand var en flittig nyttet mann i den kommunale tjenesten (Bildet satt inn i rettelsen i «Blad av Brønnøy historie 2009» Fotograf ukjent. Bildet utlånt av Eli Lorentsen.

Han var født i Vik den 8. august 1892 og døde i november 1940.

2009 Foreløpig: Side 45:  Chimbole i Peru (ikke  i Chile). Havnebyen Callas rettes til Callao ( på 3 steder).