Redaksjonskomité

Redaktør:

Aasa Storlien

Redaksjonskomité:

Grete Mikalsen

Hans K. Karlsen

Sverre Karlsen