Redaksjonskomité

Redaktør:

Aasa Storlien

Redaksjonskomité:

Hans K. Karlsen

Sverre Karlsen