Oversikt over artikler 2010-2016

 

Tittel Forfatter Bladår Merknader
7. klasse 40 år: 1950 – 1990 Aasa Storlien 2015
Alfred Kristian Anker Johansen Grete Mikalsen 2015
Fiskeren” Arthur Nilsen II Ole Krokvik 2011
Av Burø-ætt Grete Mikalsen 2011
Avfolkning Ina Andreassen 2012
Badeplassen i Frøkenosen Guttorm Marsdal 2014
Barndomsminner Gerth Torget 2013 Dikt. Utlånt av Robert Magnussen
Besøkstjenesten – lyspunkt i hverdagen 2016
Bilder fra Barndomslandet Arne Westerfjell 2015
Biltrafiken paa Herredets veie Roar Flatås 2012
Blir vi aldri ferdige med krigen? Dag Skogheim 2012
Brev fra en sjøgut 2016 Innlegg i Brønnøysunds Avis
29. sep. 1927
Brønnøy Havn 2010 Arkiv: Brønnøy Havnekontor
Brønnøy tusenårssted, park, prestegårdshage og kirkested Randi Marie Vevelstad 2014 Utdrag ved Aasa Storlien
Brønnøysund – fra kirkested til ladested Roar Flatås 2014
Brønnøysund Fiskerinevnd 1928 Ole Krokvik 2013
Brønnøysund Folkeskole 1950 Hans Peter Gevelt 2015
Brønnøysund Røde Kors – 60 år 2016
Bureising Roar Flatås 2011
Bureisingsbruket ”Sletten Joralf Sletten 2011
Båtsmann Andersen Grete Mikalsen 2016
De glemte lokale motstandsheltene Hild Dagslott 2015
Det første styret i Brønnøysund hjelpekorps i 1955 2016
Elisa Geelmuyden Gotaas – en sterk foregangskvinne i Brønnøysund Grete Mikalsen 2015
En veteran på Lofothavet Johan J. Toft 2014
Et krigsminne sett med gutteøyne Hild Dagslott 2015
Familier på Reinfjord lille i 1910 Roar Flatås 2015
Far Arild Toft 2010 Dikt
Fiskeren Arthur Nilsen Ole Krokvik 2010
Folketellingen 1910 Roar Flatås og Grete Mikalsen 2011 Del I
Folketellingen 1910 del 2 Roar Flatås og Grete Mikalsen 2012
Folketellinga 1910 – del III Roar Flatås og Grete Mikalsen 2013
Folketelling 1910 – del IV Roar Flatås og Grete Mikalsen 2015
Frydbakken – historien om et hus Aasa Storlien 2016
Gammel bosetning og fraflytting fra Torgnesøyan utenfor Brønnøysund Tore Åsberg 2012
Gartneri på Sahus Rangvald Dundas 2010
Glimt fra Ambulansetjenesten 2016 Fortalt av Svein Arnor Hansen i anledning jubileet
Handelsmenn og butikker i Skillebotn og på Skomo Sverre Karlsen og Hans K. Karlsen 2016
Handelsstedet på Toft Øystein Nilsen 2010
Hans Tilrems ”Erindringer” VI Torbjørn Tilrem 2010
Hending på lille julaften 1942 Arnt Bøe 2011
Hulderhaugen Gunnar Dundas 2010
Hva gjør Georg Sverdrup i Brønnøysund? Magnar Solbakk 2014
Hvordan så husene ut før i tiden Grete Mikalsen 2012
Hyttangården i 90 år Jan M Rasch 2013
I avisen før i tiden Grete Mikalsen 2012
Julekveite Hans Karlsen 2010
Julepreken 1944 Affolderbach 2010
Kirkestedets betydning og historie opp gjennom tidene Tore Åsberg 2014
Kobbeskytteren Peder Johansen Vestvåg Paul Tjønnøy 2013 avskrift Grete Mikalsen
Kvenngroen Edv Leitvoll og Sverre Karlsen 2013
Livet ”uti øyan Ina Andreassen 2011
Livet på Svenøya i 1950-åra Gunnar Nordhus 2011
Lofottur Grete Mikalsen 2014
Maleren Otto Gregersen Hans K. Karlsen og Sverre Karlsen 2012
Martin Lund Pedersen Sandvik Grete Mikalsen 2014
Mathilde Marstrander Aasa Storlien 2013
Minneord Knut Karijord Brønnøy Historielag
v/Ole Krokvik
2016
Minner fra barndommen Gunnar Nordhus 2011
Minner fra egen barndom Jarle Elvemo 2012
Mudvær-historier Ole Krokvik 2010
Møtte motstandsmennene igjen etter krigen Hild Dagslott 2015
Navnet Brønnøysund Per Fr. Marbakk-Hansen 2011
Noen minner fra gammelgården på Tilrem L. U. Pedersen 2010
Ole Fredrik Holm Grete Mikalsen m/fl 2011
Oppstarten av Ungdommens Røde Kors på 50-tallet 2016
Peder J. Vestvåg Grete Mikalsen 2013
På størjefiske i 1950-årene Jarle Vågan 2013
Rekruttskolen anno 1947 Odd Moe 2011
Skinntrøya Aasa Storlien 2012
Slektstavle 2016 (Tilbud til leserne)
Stemmerettsjubileet 1913 – 2013 Mariette Korsrud 2013
Stormdagen 13. februar 1968 Mikal Sandvær 2011
Så er vi atter et fritt folk 2015 Fra Brønnøysunds Avis nr 13
12. mai 1945
Teppe til Brønnøy kommune 2013 Aasa Storlien 2013
Til 75-årsjubilanten Arild Toft 2011
Tilbakeblikk Herlof Johansen m/fl 2010
Ulrik Fredrik Suhm Qvale – hans familie, liv og virke på Kvaløya i Brønnøy Grete Mikalsen 2016
Ungdomslaget Øyværingen Trine Salhus 2012
Utdrag fra husholdningsregnskap 1929 Arnt Bøe 2011
Var stolt a ke du kjæm i frå – bruk
dialækte di!
John Alfred Johansen 2016
Vis kem du e, bruk dialækta di John Alfred Johansen 2013