Åpent møte onsdag 2. oktober 2019 kl 1800 på Tørrfiskbrygga

Brønnøy Historielag inviterer til åpent møte onsdag 2. oktober kl. 18.00 på Tørrfiskbrygga. Da vil fylkesarkeolog Trine Johnson holde foredrag om tunanlegget på Mo – der vikingene møttes (400-1030 e.Kr). Dette er ett av de 101 kulturminnene i kulturminneplanen for Brønnøy 2020-2030. Vi ønsker dere alle velkommen til det.