Årsmøte

Årsmøtet for Historielaget ble avholdt 11. mars på Tørrfiskbrygga.

Resultatet av valget ble som følger:
Ina Andreassen, Aasa Storlien, Ole Krokvik, Tordis Søla og Hege Sæthre Lind ble gjenvalgt til styret som styremedlemmer og vararepresentanter. Johnny Lorentsen valgt inn som nytt varamedlem. Revisorene sa ja til gjenvalg.

Valgkomiteen for neste år er Astrid Andreassen, Hans K. Karlsen og Bjørn Saltnes.

Årsmelding 2014